Kontakt

Szkoła Podstawowa w Zagórzu

ul. Piłsudskiego 70
tel. 13 46- 22- 022
38 – 540 Zagórz
e-mail: sp1_zagorz@op.pl

Szkoła Podstawowa w Zagórzu ( Nowy Zagórz )

ul. Wolności 10
tel. 013 46-53-900
38 – 540 Zagórz
e-mail: zagorz2@interia.pl